תפריט
תפריט

עורך דין תאונת אופנוע

תביעה בגין תאונת אופנוע

תאונת דרכים מוגדרת בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה – 1975 (להלן: "חוק הפיצויים" או "החוק")

מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה יראו כתאונת דרכים גם מאורע שאירע עקב התפוצצות או התלקחות של הרכב, שנגרמו בשל רכיב של הרכב או בשל חומר אחר שהם חיוניים לכושר נסיעתו, אף אם אירעו על-ידי גורם שמחוץ לרכב, וכן מאורע שנגרם עקב פגיעה ברכב שחנה במקום שאסור לחנות בו או מאורע שנגרם עקב ניצול הכוח המיכני של הרכב, ובלבד שבעת השימוש כאמור לא שינה הרכב את ייעודו המקורי; ואולם לא יראו כתאונת דרכים מאורע שאירע כתוצאה ממעשה שנעשה במתכוון כדי לגרום נזק לגופו או לרכושו של אותו אדם, והנזק נגרם על ידי המעשה עצמו ולא על ידי השפעתו של המעשה על השימוש ברכב המנועי.

עורך דין תאונת אופנוע

תאונת דרכים ואחריות מוחלטת

החוק קובע שהאחריות בתאונת דרכים היא מוחלטת, כאשר מרתחשת תאונה וקיים נזק גוף אין משמעות איך התרחשה התאונה ומי אחראי לקרות התאונה ואין זה משנה מי הגורם הרשלן אין כל צורך בהוכחת אשם. מכאן המסקנה, כי יש לוודא מהו היקף הנזק הפיזי שנגרם לנפגע בתאונה ולאחר מכן, לגזור את הפיציים אותם יקבל הנפגע מחברת הביטוח.

מהם התנאים שתאונה תחשב כתאונת דרכים?

ההגדרה שבחוק קובעת, כדי שתאונה תיחשב לתאונת דרכים, צריכים להתקיים הרכיבים הבאים:

 1. מאורע.
 2. נזק גוף.
 3. שנגרם עקב.
 4. שימוש.
 5. ברכב מנועי.
 6. למטרות תחבורה.

את מי תובעים כאשר מתרחשת תאונות דרכים?

בתאונת דרכים שאינה תאונת עבודה, כאשר הנפגע בתאונה הוא הנהג ברכב יש לתבוע את חברת הביטוח שלו בה רכבו מבוטח בביטוח חובה. ככל והנפגע הוא נוסע ברכב יש לתבוע את חברת הביטוח של הנהג בו נסע הרכב הנפגע. ככל והנפגע הוא הולך רגל, עליו לתבוע את חברת הביטוח של הרכב הפוגע.

אם יש ביטוחים פרטיים לנפגע מיתן לתבוע אף את הביטוחים הללו.

 

תאונת דרכים במסגרת העבודה

תאונת דרכים במסגרת העבודה הינה תאונת עבודה, ככל והתרחשה תאונת דרכים במהלך העבודה, בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה מדובר בתאונת עבודה. במקרים אלו ניתן לתבוע את המוסד לביטוח לאומי ובנוסף את חברת הביטוח. בכל מקרה בו יתקבל תשלום מהמוסד לביטוח לאומי סכום זה יקוזז מהסכום את ויקבל הנפגע מחברת הביטוח.

מה עושים במקרה בו נהג אופנוע מעורב בתאונה ללא ביטוח?

רבים הם המקרים בהם רוכבי אופנוע היו מעורבים בתאונת דרכים כאשר הם  ללא ביטוח חובה או שיש להם ביטוח אולם, ביטוח זה אינו מתאים לנפח או סוג האופנוע אשר איתו היו מעורבים בתאונת הדרכים.

כאשר נהג אופנוע נהג ללא ביטוח חובה לא קמה לו הזכות לתבוע את חברת קרנית כמו כן, את חברת הביטוח שלו לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים כאשר אין לו ביטוח בפועל או ביטוח מתאים.

את מי ניתן לתבוע במקרה של נסיעה באופנוע ללא ביטוח

ניתן להגיש תביעת פיצויים על פי פקודת הנזיקין (ליצור קישור לפקודת הנזיקין) מדובר בתביעה נזיקית לכל דבר ועניין בה נדרש הנפגע להגיש חוו"ד רפואית להוכחת עניין שברפואה. בית המשפט ידרש להכריע בסוגיית האחריות לרבות שמיעת עדויות הנהגים המעורבים. הנפגע ידרש להוכיח כי גורם אחר פעל באופן רשלני כלפיו ומשכך, קמה לאותו הגורם חובת זהירות כלפי הניזוק. יכול הדבר להתבטא במפגע בכביש, כתם שמן שלא טופל, גזע עץ שלא פונה והיה מונח על הכביש באופן מסוכן.

 דוח בוחן תנועה להוכחת האחריות בתאונת אופנוע

מומלץ לפנות בסמוך להתרחשות התאונה לבוחן תנועה מוסמך על מנת שזה יערוך חוות דעת וזאת על מנת להוכיח את רשלנות של הגורם המעורב בתאונה. דוח בוחן זה יצורף לכתב התביעה ויהיה כעזר להוכחת האחריות של כל גורם נוסף  לתאונת האופנוע.

מה עושים כאשר התרחשה תאונת דרכים?

 • יש לפנות לתחנת המשטרה ולדווח על התרחשות התאונה, אישור משטרה – חשוב מאוד לתביעת הביטוח.
 • פניה לקבלת טיפול רפואי כמה שיותר מהר ובסמוך לקרות התאונה. בכל מסמך רפואי חשוב כי יצוין כי מדובר בתאונת דרכים יש לתאר את מהות הפגיעה הרפאית בצורה ברורה ובהירה ולוודא כי נרשמו הפרטים הרלוונטים על ידי הגורם הרפואי המטפל.
 • יש לקבל את שמות הנהגים המעורבים בתאונה, לצלם תמונת של הרכב הפגוע, לתעד את נסיבות התאונה ואופן התרחשותה, לקבל שמות עדים לתאונה ככל והיו בזירה.
 • הוצאות כספיות שנדרשו עבור הנפגע לאחר התאונה נדרש לתעד כל קבלה או הוצאה.
 • יש לרשום מהי שעת האירוע לרבות מיקום מדוייק של התרחשות התאונה
 • יש לתעד את פרטי הביטוח של שאר הנהגים המעורבים בתאונה לרבות פרטים אישיים ות.ז שלהם .

הוכחות הנזק במקרה של תאונת דרכים

בתיעת נזיקין רגילה חייב התובע לצרף לכתב תביעתו חוות דעת רפואית להוכחת עניין שברפואה חוו"ד זו תציין את הנכות שנגרמה כתוצאה מהתאונה ואת הקשר הסיבתי בין הנכות לתאונה. בתביעה לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים לא ניתן לצרף חוות דעת מטעם התובע. התביעה מוגשת לבית המשפט בצירןף בקשה למינוי מומחים רפואיים בכל פגימה גופנית בה קיימת ראשית ראייה.

במקרים בהם תאונת הדרכים היא תאונת עבודה (להוציא קישור תאונת עבודה, נכות מתאונה) קביעת המוסד לביטוח לאומי בדרך כלל מחייבת את חברת הביטוח סעיף 6 ולפיכך, לא תוגש כלל בקשה למינוי מומחים מאחר והנכות הינה על פי דין ומחייבת ברוב המקרים את בית המשפט וחברת הביטוח.

שכר טרחת עורך דין תאונת דרכים

על פי כללי לשכת עורכי הדין נקבע שכר טרחה מקסימלי אותו רשאי עורך הדין לגבות בתביעת פיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו בתאונת דרכים:

1)  כאשר התיק נסגר בפשרה ללא הגשת תביעה לבית המשפט – שכר הטרחה לא יעלה על 8% מהסכום שהוסכם לשלם לנפגע.

2)  כאשר התיק נסגר בפשרה לאחר שהוגשה תביעה לבית המשפט – שכר הטרחה לא יעלה על 11% מהסכום שהוסכם לשלם לנפגע.

3)  כאשר הוגשה תביעה וניתן פסק דין – שכר הטרחה לא יעלה על 13% מהסכום שנפסק לתובע.

פנו אלינו לקבלת יעוץ ראשוני: