תפריט
תפריט

עורך דין נזקי רכב

עורך דין תביעת נזק רכוש לרכב

משרד עו"ד אלעד רייך ושות' מוביל בתחום תביעות הרכוש וביטוח לרכב ומייצג מבוטחים רבים מול חברות הביטוח.

בכל שנה מוגשות עשרות אלפי תביעות לבתי המשפט בנושא נזקי פח לרכב. מרבית התביעות מוגשות בבתי המשפט לתביעות קטנות ובבתי משפט השלום ברחבי הארץ. במסגרת תביעת פח לרכב כתוצאה מתאונת דרכים, ניתן לתבוע את הנהג הפוגע ואת חברת הביטוח שבה הוא מבוטח בביטוח צד ג' למקרה של תאונה.

עורך דין נזקי פח לרכב

ניתן לחלק נזקי תאונת דרכים לשני תחומים:

 • נזק פיזי ליושבי הרכב.
 • נזקי רכוש לכלי הרכב המעורבים בתאונה.

כשמדובר בנזקי רכוש לרכב, קובע החוק כי הנהג האחראי לתאונה והחברה שבה הוא מבוטח הם אלו האחראים לכיסוי הנזק שנגרם לשאר המעורבים בתאונה.

כיצד בית המשפט מכריע בתאונת נזקי רכוש לרכב?

במקרים רבים לא ניתן לקבוע מי הנהג האחראי לתאונה. במקרים אלו, בהם לא ניתן ליישב את המחלוקת בין הנהגים המעורבים, יופנו הצדדים לבית המשפט על מנת שזה יכריע בשאלת האחריות או בשאלת הנזק.

כיצד מכריע בית המשפט במחלוקת?

בית המשפט יעיין בראיות הרלוונטיות:

 1. טופס הודעה שנמסר לחברת הביטוח סמוך לזמן התאונה המתאר את התרחשותה.
 2. עדי ראיה מתוך הרכב.
 3. עדים ניטרליים אשר נכחו בזירת התאונה.
 4. תמונת נזקי הרכב ומיקומי הנזקים.
 5. תמונות מיקומי הרכבים מיד לאחר התאונה בטרם הוזזו הרכבים לצד הדרך.
 6. התרשמות בית המשפט מעדויות הנהגים ורמת האמינות הניתנת לכל אחד מהמעורבים בתאונה.

 

חשיבות טופס ההודעה בתביעת פח לרכב

הגרסה הראשונית שנמסרת לחברת הביטוח היא זו שתלווה את המבוטח לאורך ההליך המשפטי. לכן, ככל שהתיק יגיע להכרעה בבית המשפט, לטופס ההודעה חשיבות מכרעת לתוצאות ההליך. גרסה אשר סותרת את טופס ההודעה ותעלה לראשונה בבית המשפט תהווה גרסה עובדתית בעייתית מאוד אשר לרוב תביא לדחיית התביעה על ידי בית המשפט. טופס ההודעה הינו חומר ראיה משמעותי ומומלץ להתייעץ עם משרדנו לפני מסירת גרסה בטופס ההודעה לחברת הביטוח.

תביעות קטנות ונזקי פח לרכב

חברות הביטוח או סוכני הביטוח מפנים את המבוטחים לתביעות קטנות כאשר לא ניתן להכריע מי מבין הנהגים המעורבים אחראי לתאונה ונדרשת הכרעה של בית המשפט. הליך זה בעייתי מאחר שמצד אחד עומד המבוטח לבדו ומנגד עומד נציג בעל ניסיון רב מטעם חברת הביטוח המייצג את האינטרסים של חברת הביטוח. במקרה של תאונת עם נזקי פח לרכב, לא מומלץ לגשת לבד לבית המשפט לתביעות קטנות. ניתן להגיש תביעה בסיוע משרדנו בבית משפט השלום נגד נהג הרכב הפוגע ובכך לשפר משמעותית את סיכויי הצלחת התביעה.

 

האם כדאי להפעיל את הפוליסה בכל מקרה של תאונה?

בתביעות בסכום של עד 10,000 ₪ אנו ממליצים לא להפעיל את הפוליסה כאשר האחריות היא בבירור של נהג הרכב הפוגע. במרבית הפעמים מבוטחים מפעילים את הביטוח המקיף, אך פעולה זו גוררת אחריה הפסדים רבים בצורת התייקרות הפוליסה, איבוד ההנחה בפוליסה בגין העדר תביעות, תשלום השתתפות עצמית והפסדים אחרים שהשלכותיהם יורגשו במשך שנים. משרד עו"ד אלעד רייך ושות' הינו בעל ניסיון מאלפי תיקי הוכחות שאותם ניהלנו בתחום נזקי פח לרכב. במקרה של תאונה מצערת, אנו מזמינים אותך לפנות אלינו ויחד נגבש אסטרטגיה נכונה לטיפול בתיק.

 

האם כדאי לתבוע את הנהג הפוגע ואת חברת הביטוח שלו?

כאשר האחריות היא בבירור של הנהג השני – אנו ממליצים לשתף פעולה עם משרדנו. תוכלו להגיש תביעה פרטית לאחד מבתי משפט השלום בארץ נגד הנהג ברכב הפוגע. חשוב לשמור את החשבוניות ואת הקבלות ולשמור אותן לקראת תביעת הנזיקין.

 

דוח שמאי להוכחת הנזק

בכל תיק נזקי פח לרכב דרוש דוח שמאי להערכת נזקי הפח שנגרמו לרכב כתוצאה מתאונה. כעיקרון, מומלץ לערוך דוח שמאי לאחר כל תאונה, גם אם נראה כי הנזקים אינם משמעותיים. במקרים רבים, נזק שלכאורה לא נראה גדול יגרום לנו להקל בחומרה, אך אנו מחמיצים נזקים נסתרים שעשויים להיות מוערכים באלפי שקלים ולהוריד את ערך הרכב לכשיימכר. לכן, עדיף תמיד לבחון את עלות הנזק בסיוע שמאי מוסמך. בכל תביעה אותה אנו מלווים, שמאי העובד עם משרדנו יעריך את הרכב הנפגע.

 

מכתב דרישה לחברת הביטוח של נהג הרכב הפוגע

בכל מקרה של תאונה נהוג להוציא לחברת הביטוח של הרכב הפוגע מכתב דרישה. במכתב זה מפרט את הנזקים לרכב הניזוק בתאונה. במידה וחברת הביטוח של הרכב הפוגע מסרבת לפצות מכל סיבה שהיא לדוגמא : העידר כיסוי ביטוחי של מבוטחה- נהג הרכב הפוגע, או  כי הנהג ברכב הפוגע טוען כי אינו אחראי לתאונה ויש עוד דוגמאות רבות. בכל אחד מהמקרים מומלץ להתייעץ עם משרדנו, ולהגיש דרישה לחברת הביטוח של הרכב הפוגע בה יפורטו הנזקים הנטענים לרבות פיצוי בגין ירידת ערך וכל נזק נוסף שנגרם לרכב הניזוק.

תביעות הפסדים

 

אם בחרת להפעיל את פוליסת הביטוח המקיף וחברת הביטוח כיסתה את נזקי רכבך, ניתן לתבוע את הנהג הפוגע ואת חברת הביטוח שלו בתביעת הפסדים לכיסוי הפסדים כמו השתתפות עצמית, אובדן ההנחה על היעדר תביעות, אובדן ימי עבודה וכו'. בכל מקרה גם לאחר הפעלת הפוליסה ניתן לתבוע את חברת הביטוח של הנהג הפוגע וכל זאת בכפוף לשלאלת האחריות לתאונה. במקרים רבים כאשר מתרחש נזק משמעותי לרכב יעדיף הנהג ברכב הניזוק להפעיל את הפוליסה שלו ולתבוע את המזיק בתביעת הפסדים. תביעה זו כפופה לשאלת האחריות.

 

פקודת הנזיקין ונזקי פח לרכב

בתביעת נזקי רכוש עקב תאונת דרכים חלים דיני הנזיקין, חוק חוזה ביטוח, ובעיקר פקודת הנזיקין. פקודת הנזיקין היא הוראת החוק המסדירה את אחריותו של המזיק כלפי הניזוק.

מה יוגדר כרשלנות בתביעת נזקי רכוש לרכב?

עוולת הרשלנות מעוגנת חוקית בסעיף 35 לפקודת הנזיקין. על מנת לזכות לפיצוי מהמזיק, נדרש להוכיח כי הופר על ידו תקן התנהגות מקובל. אלו כמה מההפרות שייחשבו כרשלנות בתביעות נזקי פח לרכב:

 • אי ציות לרמזור אדום.
 • עקיפה שאינה כדין.
 • אי שמירת מרחק.

בכל אחד מהמקרים הנ"ל, הפר הנהג הפוגע את חובת הזהירות או חובה חקוקה ולכן חב בפיצוי כלפי הניזוק.

הוכחת תביעת רכוש לרכב

על-מנת להוכיח נזק יש לעמוד בשני תנאים:

 1. על התובע להוכיח כי הנהג הפוגע הפר חובת זהירות ונהג ברשלנות.
 2. על התובע להוכיח את רכיב הנזק. בתביעה נזיקית, בעיקר בתביעה לנזקי רכוש לרכב, התובע נדרש להוכיח את נזקיו באמצעות דוח שמאי ערוך כדין.

 

מהי המסגרת המשפטית שחלה בתביעות פח לרכב?

חוק חוזה ביטוח, חוק החוזים, הוראות המפקח על הביטוח, פסיקת בתי המשפט המחוזיים, פסיקת בית המשפט העליון.

ניסיון משרדנו בתביעות ביטוח

עורך דין נזיקין וביטוח אלעד רייך, בעל ניסיון רב בכל הקשור לתביעות פח ונזקי רכוש לרכב, ניסיון זה מתבטא באלפי תיקי רכוש שאותם ניהל בהצלחה עו"ד אלעד רייך. משרדנו תובע חברות ביטוח ואף מייצג נהגים בתיקי הגנה בכל הקשור לתביעות נזקי רכוש לרכב. 

משרדנו בקשר עם מומחים שמאים/ מוסכים/ פחחים/ בכל הקשור לנזקי רכוש לרכב. בכל מקרה בו התרחשה תאונה המלווה בנזקי פח לרכב מומלץ להתייעץ עם עורך דין נזקי רכוש אלעד רייך. משרדנו מעניק ייעוץ ראשוני ללא תוספת עלות.

פנו אלינו לקבלת יעוץ ראשוני: