תפריט
תפריט

תביעת ביטוח מחלות קשות

מהו ביטוח מחלות קשות ?​

ביטוח מחלות קשות נועד לשלם סכום של כסף מוגד מראש במקרה שמתגלה אצל המבוטח מחלה או אירוע רפואי, מתוך רשימה סגורה הכוללת מחלות ואירועים מוגדרים מראש.

התשלום בחלקו העיקרי בביטוח זה הינו חד פעמי ומיידי כאשר מתגלה המחלה או האירוע הרפואי אשר נקבע בפוליסה. תשלום תגמולי ביטוח מתוקף ביטוח מחלות קשות נועד בעיקר לסייע למבוטח ולמשפחתו להתמודד עם קשיים כלכליים כתוצאה מהתמודדות של המבוטח.

ביטוח מחלות קשות מספק תשלום חד פעמי וזאת ללא קשר ישיר להוצאות אותם הוציא המבוטח.

תביעת ביטוח מחלות קשות

עורך דין תביעות ביטוח מחלות קשות

משרד עו"ד אלעד רייך ושות' מוביל בייצוג לקוחות למול חברות הביטוח בכל הקשור לתביעות מחלות קשות.

מדובר בתגמולי ביטוח המשולמים באופן חד פעמי במרבית המקרים סכום זה אמור לתת מענה בהתמודדות עם המחלה הקשה ולעזרה לבני ביתו של המבוטח שזו שעתו הקשה. לרוב הכנסתו של המבוטח קטנה ומדובר בירידה משמעותי בהכנסה מעבודה. תגמולי הביטוח מהווים הכנסה עיקרית למבוטח ולבני משפחתו.

דחיית תביעת ביטוח בריאות מצד חברת הביטוח חוסכת לחברות כסף רב כל שנה ובכך, מגדילות חברת הביטוח את השורה התחתונה. התנהלות חברת הביטוח מתאפשרת בעיקר לנוכח פערי הידע וההתמחות בין מומחי חברת הביטוח לבין האדם מן השורה שאינו בקיא בדיני הביטוח ובפרט בביטוח בריאות.

מה מכסה הביטוח?

מאחר וסכום הפיצוי הינו לרוב חד פעמי ובעיקרו נועד לתת מענה להוצאות נוספות של המבוטח – ימי עבודה, נסיעות, טיפולים פרטיים, רופאים מומחים ועוד. יש מבוטחים שמבוטחים בביטוחים נוספים כמו ביטוח בריאות פרטי, ביטוח אובדן כושר עבודה ועוד. ביטוחים אלו עשויים לתת מענה נוסף בשעתו הקשה של המבוטח בהתאם לנסיבות המקרה.

חברת הביטוח דחתה את תביעתכם לפיצוי – התייעצו עם משרדי ללא תשלום

בכל מקרה בו חברת הביטוח דוחה את תביעתכם לתשלום תגמולי ביטוח מומלץ לבדוק עם משרדי האם הדחיה מוצדקת ועומדת בתנאי הדין. הניסיון שלנו למול חברות הביטוח מאפשר לכם הלקוחות למצות את זכויותיכם. לרוב יש אפשרויות רבות להתמודד עם דחיית תביעה מצד חברת הביטוח וזאת באמצעות הגשת תביעת ביטוח יחד עם משרדנו כנגד החברה המבטחת וזאת לאחר ברור נסיבות מעמיק של סיבת הדחיה לרבות מכתב הדחיה אותו חברת הביטוח מחויבת להעביר למבוטח.

התיישנות תביעת ביטוח מחלות קשות

ניהול מו"מ עם חברת הביטוח אינו עוצר את התיישנות התביעה. תביעה  שתוגש לאחר שלוש שנים קרוב לוודאי שתידחה בטענת התיישנות ולצידה אובדן תגמולי ביטוח. רק הגשת תביעה לבית המשפט עוצרת את התיישנות התביעה  בתנאי שהוגשה בתוך השלוש שנים. בכל מקרה ביטוח ובעיקר בביטוח מחלות קשות מומלץ לפנות למשרדנו בהקדם במטרה למנוע מצב של התיישנות התביעה.

משרדנו פועל למיצוי זכויות הלקוח במקרה של דחיית תביעת ביטוח מחלות קשות  מצד חברת הביטוח.

ערכי דין במשרדנו, בעלי ניסיון רב בטיפול בתביעות ביטוח מחלות קשות משרדנו, בקשר עם מומחים רפואיים לצורך כתיבת חו"ד רפואית מטעם הלקוח. ישנה חשיבות רבה להגשת תביעה הכוללת חו"ד רפואית נגדית הסותרת את ממצאי חברת הביטוח באשר לנסיבות המקרה והקשר הסיבתי למחלה הקשה. מומחה רפואי זה אף יגיע לעדות בבית המשפט ככל והדבר יידרש ויתמוך בממצאיו גם בעדות בפני בית המשפט.

קבלת מכתב דחייה מחברת הביטוח – חברת הביטוח אינה משלמת.

בכל מקרה בו קיבלתם מכתב דחיה מחברת הביטוח הדוחה את תביעתכם. יודגש כי, מכתב הדחיה מנמק את סיבות דחית התביעה וחברת הביטוח מחויבת לנמק מהם הנסיבות לדחיית התביעה. ניתן להגיע לפגישת ייעוץ בכל מקרה בו קיבלתם מכתב דחיה מחברת הביטוח.

התמודדות למול חברת הביטוח כאשר דחתה את תביעתם לתשלום תגמולי ביטוח

בכל מקרה בו חברת הביטוח אינה משלמת תגמולי ביטוח מומלץ להתייעץ עם משרדי ולשפר מאוד את סיכויי התביעה. חשוב לדעת, כי כבר בעת קבלת מכתב הדחייה מחברת הביטוח ניתן לפנות למשרדי לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני ללא תשלום. לעיתים כבר בזמן הפגישה הראשונית ניתן למצוא פרשנות משפטית שתטיב עם הלקוח ותגרום לחברת הביטוח לשלם את תגמולי הביטוח כבר במו"מ וללא הגשת תביעה לבית המשפט.

פנו אלינו לקבלת יעוץ ראשוני: