תפריט
תפריט

עורך דין ביטוח בריאות

מהו ביטוח בריאות ?

ביטוח בריאות נותן כיסוי בגין הוצאות הקשורות לטיפול רפואי. המבוטח משלם פרמיה חודשית וככל ומתרחש מקרה ביטוח חברת הביטוח תשלום עבור ההוצאות הרפואיות. חברות הביטוח בישראל מציעות תוכניות ביטוח רבות לכיסוי הוצאות רפואיות. מדובר בחוזה בין חברת הביטוח לבין המבוטח. במקרה של ביטוח פרטי הפיקוח על הסדרי הביטוח הוא של המפקח על הביטוח.

כמה סוגי ביטוח בריאות קיימים בישראל :

 

  1. ביטוח בריאות ממלכתי מתוקף חוק ומסופק על ידי המדינה.
  2. ביטוח בריאות המוצע על ידי קופות החולים ביטוח זה מספק שירותים שאינם במסגרת סל הבריאות.
  3. פוליסות ביטוח פרטיות שמוצעות על ידי חברות הביטוח.
תביעת ביטוח בריאות

מהי תביעת פוליסת בריאות?

תביעת ביטוח בריאות הנה תביעה כנגד חברת הביטוח אשר חתמה על הסכם עם המבוטח על חוזה ביטוח שבמסגרתו יקבל המבוטח כיסוי ביטוחי למצבים רפואיים קשים המוגדרים בתנאי הפוליסה למשל – תרופות מצילות חיים שאינן בסל הבריאות, השתלות, ניתוחים ועוד. בכל מקרב בו מתרחש אחד מהמצבים המנויים בפוליסה קמה למבוטח הזכות לתבוע את חברת הביטוח לקבלת פיצוי.

התיישנות תביעת ביטוח בריאות

תביעות לפי פוליסות ביטוח בריאות מתיישנות כעבור תקופה של -3 שנים מיום התגלות מקרה הביטוח. משמעות הדבר שעל המבוטח בביטוח בריאות להגיש את תביעתו לפיצוי לבית המשפט בתוך שלוש שנים לכל היותר מיום התגלות מקרה הביטוח. חשוב מאוד לדעת כי ניהול מו"מ עם חברת הביטוח אינו עוצר את מירוץ ההתיישנות. יש להגיש תביעה לבית המשפט בתוך ה- 3 שנים כדי למנוע התיישנות מצד חברת הביטוח.

חברת הביטוח דחתה את תביעכם - הגישו תביעה כנגד חברת הביטוח למימוש זכויותיכם

אם חברת הביטוח דחתה את תביעתכם לתגמולי ביטוח בריאות, משרדי יפעל למיצוי זכויותיכם, הניסיון המשמעותי שלנו בהתמודדות למול חברות הביטוח מאפשרים לכם המבוטחים למצות את מלאו זכויותיכם. בכל מקרה של דחיית תביעה מומלץ להתייעץ עם משרדנו. חשוב לדעת כי דחיית תביעה מצד חברת הביטוח אינה מסיימת את ההליך  וזה רק ראשיתה של התמודות משפטית למול חברת הביטוח ביחד עם משרדנו.

עורך דין תביעות ביטוח

משרד עו"ד אלעד רייך ושות' מוביל בייצוג לקוחות למול חברות הביטוח ו/או בכל הקשור לתביעות ביטוח בריאות, דחיית תביעת ביטוח בריאות מצד חברת הביטוח חוסכת לחברות כסף רב כל שנה ובכך, מגדילות חברת הביטוח את השורה התחתונה. התנהלות חברת הביטוח מתאפשרת בעיקר לנוכח פערי הידע וההתמחות בין מומחי חברת הביטוח לבין האדם מן השורה שאינו בקיא בדיני הביטוח ובפרט בביטוח בריאות.

פנו אלינו לקבלת יעוץ ראשוני: