תפריט
תפריט

דחיית כיסוי ביטוחי וקבלת מכתב דחייה מחברת הביטוח

כאשר מבוטח מגיש לחברת הביטוח תביעה לתגמולי ביטוח, חברת הביטוח צריכה להציג בכתב את עמדתה בהזדמנות הראשונה בעניין הכיסוי הביטוחי.

 
בנסיבות בהן חברת הביטוח מחליטה כי התביעה של המבוטח נדחית, אם באופן מלא או חלקי, הנחיות המפקח על הביטוח מחייבות אותה לפרט במכתב הדחייה, את הנימוקים המלאים להחלטתה לדחות את התביעה. כאשר חברת הביטוח לא שלחה מכתב דחייה מפורט הכולל את כל הסיבות לדחייה, תהיה חברת הביטוח מנועה מלטעון במועד מאוחר יותר, טענות נוספות שלא פורטו במכתב הדחייה.
 
חוזר המפקח על הביטוח מיום 16.11.1988 ופסיקת בית המשפט העליון רע"א 10641/05 בפרשת אסולין, הם הקווים המנחים באשר למכתב דחייה הנשלח למבוטח.
 
הנחיות אלו מאפשרות למבוטח לתכנן את מהלכיו לאחר שתיפרש בפניו מלוא העמדה של חברת הביטוח ומגדיר לחברת הביטוח כי כבר בתחילת הדרך, תבצע בדיקה וברור יסודי של טענות המבוטח אשר הוצגו בפניה וזאת לאור, פער הכוחות בין חברת הביטוח בעלת המשאבים הרבים לבין המובטח שתביעתו נדחתה.
 
בכך, מבוטח יכול להעריך את סיכוי תביעתו כנגד חברת הביטוח באשר לכיסוי הביטוחי כבר בעת קבלת מכתב הדחייה לחזקתו.
 
ישנם מקרים רבים,  בהם בית המשפט מוחק סעיפים שלמים מכתבי ההגנה של חברות הביטוח, כאשר אלו חורגים מטענות שעלו במכתב הדחייה.
 
לחברת הביטוח תהיה האפשרות להעלות טענות נוספות בבית המשפט מעבר לאלו שפורטו במכתב דחיית  וזאת למשל כאשר המבוטח פעל במרמה, ומסתיר מפני חברת הביטוח עובדות חדשות אשר התגלו לאחר הוצאת מכתב הדחייה.
 
משרדנו מתמחה בתביעות ביטוח וכיסוי ביטוחי. בכל מקרה, של דחיית כיסוי ביטוחי יש לדרוש מחברת הביטוח מכתב דחייה ולפנות לעורך דין ביטוח אלעד רייך .
תביעת ביטוח תאונות אישיות

מהי תביעת נזיקין ?

תביעות נזיקין, הם לרוב תביעות לפיצוי כספי. תביעות נזיקין הן בעיקר כנגד צד שלישי מזיק הגרם לנזק, לגוף, לרכוש, למבנה ועוד. תביעות הנזיקין מבוססות בעיקר

קראו עוד
תביעת ביטוח לאחר תאונה

מהי תביעת ביטוח לאחר תאונה ?

בכל שנה מוגשות אלפי תביעת לבתי המשפט בנוגע לנזקי רכב ורכוש לרכב לאחר תאונה, תביעות אלו מוגשות על ידי אזרחים שרכבם נפגע בתאונת דרכים ויש

קראו עוד