תפריט
תפריט

משרד עו"ד אלעד רייך ושות'

עורך דין ביטוח

תביעת ביטוח תאונות אישיות

תביעת ביטוח מחלות קשות

תביעת ביטוח תלמידים

תביעת ביטוח בריאות

עו"ד ביטוח – עורך דין לענייני ביטוח

משרד עורך דין אלעד רייך ושות' מוביל בייצוג מבוטחים למול חברות הביטוח, בכל הקשור לתביעות ביטוח לסוגיהן.

דחיית תביעה מצד חברת הביטוח חוסכת לחברת הביטוח כסף רב כל שנה – ובכך מגדילה חברת הביטוח את השורה התחתונה. התנהלות חברת הביטוח מתאפשרת בעיקר לנוכח פערי הידע וההתמחות בין מומחי חברת הביטוח לבין האדם מן השורה, שאינו בקיא בדיני הביטוח ולא מודע לזכויותיו, וכיצד ניתן למצות אותן.

מתי מומלץ לפנות למשרדי המתמחה בתביעות ביטוח?

מבחינה כרונולוגית, בתחילה יפנה המבוטח לסוכן הביטוח ויגיש את תביעתו לפיצוי בעזרתו. כאשר מדובר בנזקי גוף או רכוש, סוכני הביטוח מקבלים את שכרם מחברת הביטוח. שכר זה משולם בתחילת הדרך, בזמן התקשרות המבוטח עם חברת הביטוח עמה עובד הסוכן.

פנו אלינו לקבלת יעוץ ראשוני:

מתי מגישים תביעת ביטוח ?

תביעת ביטוח תוגש לבית המשפט בהקדם האפשרי וזאת מאחר והתיישנות התביעה כנגד חברת הביטוח הינה פרק זמן קצר יחסית של 3 שנים. יש חשיבות להגיש את תביעת הביטוח בסמוך לקרות המקרה מאחר וכך, יהיה  קל יותר להשיג ראיות רלוונטיות למקרה הביטוח לדוגמה- עדי ראיה, תמונות, ומסמכים חשובים להגשת התביעה.

איך ולאיזה בית משפט מגישים תביעת ביטוח ?

הגשת תביעת ביטוח כנגד חברת הביטוח תוגש באמצעות משרדנו לאחר איסוף החומר הרפואי, תמונות נזק, עדים ככל ויש, ועוד. כל ראיה היכולה לעזור להוכיח את תביעת הביטוח תוגש לבית המשפט. את תביעת הביטוח נגיש לבית משפט השלום כאשר סכום התביעה אינו עולה על 2,500,000 ₪ ובמידה וסכום התביעה עולה סכום זה נגיש את התביעה לבית המשפט המחוזי.

מהי תקופת ההתישנות בתביעת ביטוח ?

תקופת ההתיישנות בתביעה למימוש פוליסות ביטוח הנה תקופה מקוצרת בת שלוש שנים. תביעות אשר יוגשו לבית המשפט לאחר שלוש שנים קרוב לוודאי ידחו על ידי בית המשפט בטענת התיישנות.  משא ומתן עם חברת הביטוח או התכתבות בנוגע לפיצוי אינה עוצרת את מרוץ ההתיישנות. רק תביעה לבית המשפט עוצרת את ההתיישנות. בכל מקרה, של תביעת ביטוח מומלץ לפנות לעורך דין ביטוח ממשרדנו על מנת להגיש תביעת ביטוח כנגד חברת הביטוח אשר אינה משלמת או משלמת בחסר. בכל מקרה, של שיהוי בהגשת תביעת ביטוח יכול להיגרם נזק ראייתי ולכן, מומלץ לפנות למשרדנו כבר בתחילת הדרך כאשר חברת הביטוח משלמת סכום חלקי או מסרבת לשלם תגמולי ביטוח באופן מלא.

למה חשוב לשכור שירותי עורך דין ביטוח ?

מבוטחים רבים רוכשים פוליסות ביטוח אך, אינם יודעים מהו הכיסוי הביטוחי שיש ברשותם. קיימים פערים ידע רבים בין  חברת הביטוח לבין הידע המצוי בידי המבוטח. בכל מקרה ביטוח בו חברת הביטוח אינה משלמת תגמולי ביטוח או משלמת סכום חלקי בלבד חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין ביטוח ממשרדנו.

תביעות ביטוח? רק עם המומחים!

תיק ביטוח גדול ומורכב מה עושים?

במידה ומדובר בתיק נזקי גוף שכתוצאה ממנו נגרמה נכות, או כאשר מדובר בנזק גדול לרכוש, בית או עסק, המלצתי היא לפנות למשרדי כבר בתחילת הדרך. קבלת ייעוץ משפטי בהתאם לסוג התביעה ונסיבות המקרה יחד עם ליווי משפטי כבר בתחילת הדרך – תסייע בהמשך.

כפי שצוין בפסקה הקודמת, סוכן הביטוח מקבל את שכרו מחברת הביטוח. בכל תיק נזיקי גדול, נדרש לכם ייעוץ מעו"ד שילווה אתכם בכל הצד המשפטי של מקרה הביטוח. יתרה מכך, ביטוח במשרדי יפעל כבר בשלב הראשון להוכחת הנזק, כדי למנוע מצב של דחיית תביעה או קבלת פיצוי בחסר משמעותי.

חברות הביטוח עו"ד לענייני ביטוח ושטר הסילוק, או מכתב קבלה ושחרור:

חברות הביטוח מחתימות את המבוטחים / הנפגעים / הניזוקים על שטר סילוק. משמעות חתימה על שטר זה היא: התחייבות של המבוטח הנפגע. לפיכך, בכפוף לקבלת תגמולי הביטוח המוסכמים, הוא לא יהיה זכאי עוד לתבוע את חברת הביטוח בגין אותה תאונה או נזק לרכוש.

האם לחתום על שטר סילוק ללא עו"ד ביטוח?

המלצתי היא: לא לקבל את הצעת חברת הביטוח וחתימה על שטר סילוק ללא התייעצות עם עו"ד לענייני ביטוח, הבקיא בסוגיה הביטוחית. נדרש לבחון לעומק את כתב הקבלה וישנם לא מעט הביטים משפטיים שנדרשים לבחינה מעמיקה, בטרם ייחתם הנפגע על שטר הסילוק.

עו"ד לענייני ביטוח במשרדנו יבדוק האם קיבלתם את המגיע לכם, בהתאם למצבכם הרפואי או הרכושי. לרבות התייעצות עם מומחים העומדים לרשות משרדנו, היכולים להעריך בעלות זניחה יחסית את מהות הנזק. המומחים יבחנו האם גובה הפיצוי המוצע על ידי חברת הביטוח הוא ראלי – או שהוא מצריך הגשת תביעה וניהול מו"מ נוסף לטובת הגדלת סכום הפיצוי.

הוצאות נדרשות בתביעת ביטוח:

במידה והצעת הביטוח נמוכה או אינה מספקת, ניתן להגיש תביעה לבית המשפט בהתאם לסמכות המקומית. כמובן, בשלב הגשת התביעה יש עלויות נוספות כמו: אגרות בית משפט, הוצאות עבור מומחים, שכ"ט עו"ד.

האם ניתן לחייב מזיק בעלות הוצאות הגשת התביעה?

במידה ומוגשת תביעה לבית המשפט, ניתן להגיש קבלות, הוצאות מומחים והסכמי שכ"ט למול עו"ד ולבקש מבית המשפט כי יפסוק הוצאות נלוות אלו, אשר נדרשו להוכחת התביעה.

מכתב דחייה מחברת הביטוח – חברת הביטוח אינה משלמת.

כאשר מבוטח מגיש לחברת הביטוח תביעה לתגמולי ביטוח, חברת הביטוח צריכה להציג בכתב את עמדתה בהזדמנות הראשונה בעניין הכיסוי הביטוחי.

בנסיבות בהן חברת הביטוח מחליטה כי התביעה של המבוטח נדחית, אם באופן מלא או חלקי, הנחיות המפקח על הביטוח מחייבות אותה לפרט במכתב הדחייה, את הנימוקים המלאים להחלטתה לדחות את התביעה. כאשר חברת הביטוח לא שלחה מכתב דחייה מפורט הכולל את כל הסיבות לדחייה, תהיה חברת הביטוח מנועה מלטעון במועד מאוחר יותר, טענות נוספות שלא פורטו במכתב הדחייה. חוזר המפקח על הביטוח מיום 16.11.1988 ופסיקת בית המשפט העליון רע"א 10641/05 בפרשת אסולין, הם הקווים המנחים באשר למכתב דחייה הנשלח למבוטח.

הנחיות אלו מאפשרות למבוטח לתכנן את מהלכיו לאחר שתיפרש בפניו מלוא העמדה של חברת הביטוח ומגדיר לחברת הביטוח כי כבר בתחילת הדרך, תבצע בדיקה וברור יסודי של טענות המבוטח אשר הוצגו בפניה וזאת לאור, פער הכוחות בין חברת הביטוח בעלת המשאבים הרבים לבין המובטח שתביעתו נדחתה. בכך, מבוטח יכול להעריך את סיכוי תביעתו כנגד חברת הביטוח באשר לכיסוי הביטוחי כבר בעת קבלת מכתב הדחייה לחזקתו.

תביעות ביטוח? רק עם המומחים!

חברת הביטוח אינה משלמת- הגשת תביעה

אם חברת הביטוח דחתה את תביעתכם לתגמולי ביטוח, או העבירה שטר סילוק לוקה בחסר, משרדי יפעל מיד למיצוי זכויותיכם. הניסיון המשמעותי שלנו בהתמודדות מול חברות הביטוח, מאפשר לכם המבוטחים למצות את מלאו זכויותיכם. עו"ד ביטוח ממשרדנו ילווה את התביעה מהתחלה ועד קבלת הפיצוי מחברת הביטוח, וידאג כי הפיצוי המתקבל הוא בהתאם לנזק המוכח, או למצב הבריאותי ו/או לנכות שנגרמה.

התמודדות למול חברת הביטוח – בעזרת עו"ד ביטוח

עורכי הדין במשרדנו הנם בעלי ניסיון בטיפול בתביעות ביטוח לסוגיהן. משרדנו בקשר עם מומחים רלוונטיים לצורך כתיבת חוות דעת. לעיתים, ניתן לסיים את התיק כבר בתחילתו ולאחר הגשת כתב התביעה, בקבלת פיצוי מתאים. זאת לאור התנהלות מתאימה למול חברת הביטוח, הכוללת הצגת חוות דעת רלוונטיות ותחשיב נזק מתאים לאחר מו"מ בעניין גובה הפיצוי.

פנו אלינו לקבלת יעוץ ראשוני:

עורך דין נזיקין

ייעוץ וייצוג תביעת נזיקין וביטוח...

 משרד עורך דין מהמובילים בייצוג תביעות נזיקין, תביעות ביטוח, נזקי רכוש, תאונות עבודה...

השאירו פרטים ונחזור בהקדם